Regisztrálási és részvételi feltételek a LOTTOINGROUP.COM oldalon


Jelen regisztrálási és részvételi feltétel – továbbiakban ÁSZF – rendelkezik a lottoingroup.com oldal használatáról, a résztvevő felek jogviszonyáról, működéséről és megszűnéséről.

A Social Lottery Ltd. a csoportos lottózási zártkörű lehetőségét biztosítja a nemzeti lottószervezők által működtetett lottójátékokon, a szerencsejátékokra vonatkozó a jogszabályi keretek betartásával.

A LOTTOINGROUP.COM oldal alapvető célja a kollektív lottózók összefogása egy weboldalon. Az azonos érdeklődésű körű, ebben az esetben a lottó iránt érdeklődő és aktívan játszó Résztvevők közös portáljának üzemeltetése. A játék az állami lottók keretében, a Social Lottery Ltd. segítségével valósul meg. Az oldal nem folytat szerencsejáték tevékenységet, pusztán közvetíti a szerződéskötést az egyes játékközösségek tagjai között.

Jelen ÁSZF rendelkezik a játékban történő részvételi lehetőségekről, a résztvevők jogi viszonyáról, amely alapját a hatályos jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései jelentik.

1. Általános rendelkezések

(1) A Social Lottery Ltd. (Registered In: England and Wales, Registration Number: 09071509 - VAT No: GB 7051311382 Hova House, 1 Hova Villas, Brighton & Hove, BN3 3DH, United Kingdom, info##kk##lottoingroup.com) - továbbiakban Szervező - a LOTTOINGROUP.COM oldalon keresztül csoportos lottózási lehetőséget biztosít a nemzeti lottószervezők által működtetett lottójátékokon.

(2) A LOTTOINGROUP.COM oldal által szervezett csoportokban résztvevő, vagy részt venni kívánó, 18 éves korukat betöltő természetes személyek és a Szervező közötti jogviszonyra a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak az irányadóak.

(3) A LOTTOINGROUP.COM résztvevői a jelen Részvételi Szabályzat rendelkezéseit a játékba való belépéssel magukra nézve kötelezőnek ismerik el és kötelezik magukat azok betartására. A résztvevő belépést és a tagdíj befizetését követően a rendszer tagjává - továbbiakban Résztvevő – válik.

(4) Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen „Regisztrálási és részvételi feltételeket” előzetes értesítés nélkül módosítsa. Módosítás esetén Résztvevő megadott e-mail címére elektronikus értesítést küld vagy a módosított „Regisztrálási és részvételi feltételeket” közzéteszi a LOTTOINGROUP.COM oldalon. Ezen változtatások az értesítést/kihelyezést követő tizenötödik - 15. - napon lépnek hatályba és a Résztvevő az LOTTOINGROUP.COM weboldal további használatával elfogadja a változtatásokat.

(5) A fiatalkorúak védelmében a 18 év alatti személyek nem vehetnek részt a játékokban, így a csoportokhoz sem csatlakozhatnak. Ezért 18 év alattiak számára Szervező nem engedélyezi felhasználói fiók létrehozását és a szolgáltatások használatát. Ugyanígy a Lottoingroup nem fogad el regisztrációt az USA és Izrael területéről.

(6) Szervező hozzájárul ahhoz, hogy Résztvevő megtekintse, továbbá használja jelen oldal szolgáltatásait feltéve, ha megfelel jelen „Regisztrálási és részvételi feltételeknek” és a vonatkozó jogszabályoknak.

Egy Résztvevőhöz csak egy regisztráció kapcsolható.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy jelen „Regisztrálási és részvételi feltételek” elfogadása saját akarata szerint történik és vállalja annak felelősségét, hogy amennyiben nem felel meg jelen szerződésnek ( kiemelten, de nem kizárólagosan: 18 év alatti kor, duplikált regisztráció), akkor Szervező saját hatáskörében törölheti felhasználói fiókját, vagy korlátozhatja az oldalhoz történő hozzáférést, esetleg felfüggesztheti továbbá visszatarthatja nyereményét.

Résztvevő nyilatkozik, hogy

szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolja, nem módosítja, nem használja fel részleteit, vagy egészét, nem értékesíti tovább, nem sokszorosítja, nem terjeszti, nem teszi közzé és/vagy nem hozza nyilvánosságra a lottoingroup.com-on és aloldalain található információkat.

nem használja a LOTTOINGROUP.COM oldal rendszer eszközeit nem engedélyezett kereskedelmi célra, vagy olyanra, ami jogszabállyal, illetve jó ízléssel ellentétes

nem zavarja, akadályozza az oldal rendes, az ahhoz kapcsolódó szerverek, hálózati eszközök, hálózatok működését, nem használ, vagy helyez el automatizált rendszert, nem lassítja szándékosan vagy akaratlanul az oldalt.

nem próbálja meg kijátszani az oldal biztonsági megoldásait annak érdekében, hogy az oldalon található információkat lemásolja és/vagy felhasználja nem megengedett célra.

Szervező a fenti pontokba szedett tiltások megszegőivel szemben jogi lépéseket tehet.

(7) A Szervező szigorúan bizalmasan kezel minden játékosra vonatkozó adatot. E szabály kizárólag az irányadó jogszabályok alapján meghozott döntés, illetve a Játékos szabályszegése esetén oldható fel.

Minden Résztvevő maga választja meg felhasználói nevét és a titkos jelszavát, melyet a későbbiekben megváltoztathat. A játékos felelőssége ezen adatok titokban tartása. Minden interneten keresztül történő kommunikáció a Szervezőknél rögzítésre kerül.

Az adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket részletesen itt olvasható: Adatvédelmi Nyilatkozat

2. Értelmező rendelkezések

Az oldalra látogató Résztvevő tagdíjat fizethet be és így részt vehet a kollektív lottózásban. Miután egyenlegére befizet egy összeget a Szervező /*és vagy a Résztvevő*/ által létrehozott szelvény és csoportkombinációkba történő belépésre fel tudja használni.

A csoportokat Szervező és Résztvevő - előzetes regisztrációt követően - hozza létre. A csoportok létszámát megadhatja.

Szervező a fentiekben hivatkozott Egyesült Királyságban beregisztrált Social Lottery Ltd. és annak jogutódjai.

Résztvevő név: a Résztvevő által választott publikus (nick)név.

Jelszó az internetes játékmódban, a szerződés érvénybe lépését követő, első bejelentkezéskor a Résztvevő által megadott jelszó, melynek későbbi használata lehetővé teszi a játékban való részvételt. A Résztvevő a jelszót akaratától függően a későbbiekben megváltoztathatja.

A Szervező minden csoport alatt feltünteti, hogy mennyibe kerül 1 szelvény és pozíció ára, továbbá megjeleníti a lehetséges csoportokat, megjelöli azok státuszát, a csoportba lépés árát.

A csoportokban szereplő kombinációk a LOTTOINGROUP.COM-on a Részvevők számára megjelennek; Amennyiben betelt egy csoport, automatikusan új jön létre.

A regisztráláshoz a Résztvevőnek élő e-mail címmel kell rendelkeznie, ugyanis az adatok megadása, és a játékszabályzat elfogadása után a Résztvevő e-mail üzenetekben kap információkat.

3. A LOTTOINGROUP.COM

(1) Szervező - a LOTTOINGROUP.COM oldalon keresztül csoportos lottózási lehetőséget biztosít az állami lottó keretében, a nemzeti lottószervezők által szervezett játékokon.

(2) A Résztvevőnek egy regisztrációs adatlapot kell kitöltenie első alkalommal, majd ezt követően egyenlegét feltölteni. Így taggá válik a lottoingroup.com oldalon.

(3) Szervező kijelenti, hogy nem segíti elő a lottójátékokat, és annak nem támogatója, továbbá nem folytat szerencsejátékot, engedélyköteles szerencsejáték tevékenységet. Az oldal pusztán csoportszervező, amelyhez jogszabályban külön meghatározott engedély nem szükséges. (UK Gambling Commission weboldal, Lottery Sector, Lottery Syndicate, Example 1 - Syndicate organiser.).

Szervező kijelenti továbbá, hogy csoportszervezési tevékenysége miatt nem tartozik a FCA által felügyelt szervezetek közé.

Szervező a Résztvevő által befizetett tagdíjak után semmilyen hozamot, vagy kamatot, vagy kezelési, illetve egyéb költséget nem számol fel, kivéve amennyiben a fizetési kapunál erről másként nem nyilatkozik.

(4) Résztvevő önként csatlakozik az oldalhoz, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a honlapon keresztüli csoportba lépésekért Szervező nem nyújt semmilyen garanciát, különösen a lottószelvények feladására vonatkozóan. Szervezőnek ugyanakkor mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a lottószelvények feladásra kerüljenek.

4. Részvételi lehetőség a LOTTOINGROUP.COM-ban

(1) Felhasználói fiók és regisztráció.

A Lottoingroup.com oldalon történő csoportos részvételhez szükséges a Résztvevő regisztrációja, amelynek során alapadatait adja meg. A regisztráció akkor sikeres, ha Résztvevő a következő valós adatokat megadja:

keresztnevét

egyedi felhasználónév,

egyedi e-mailcím,

a fiókjának jövőben jelszava,

a Résztvevő befizetéseit és nyereményeit nyilvántartó pénznem megadása

A Bejelentkezést követően megadandó:

Lakcím

Teljes név

Bankszámlaszám - opcióként

Amennyiben a felhasználó nem valós adatokat adott meg, annak jogi következményei a felhasználót terhelik és a regisztrációját töröljük.

(2) A Résztvevő a regisztrációt követően feltölti egyenlegét, a játékban tagsági díj megfizetése mellett, az interneten keresztül, bárhonnan részt lehet venni. Tagdíj folyamatosan feltölthető, annak a teljes összege lejátszható.

Minden résztvevő csak egyetlen fiókot hozhat létre saját használat céljából. Résztvevő tudomásul veszi, hogy felhasználói fiókját csak ő maga használhatja, illetve nem használhatja más személyek fiókjait.

Résztvevő személyesen felel fiókjáért és az azokkal kapcsolatos tevékenységekért. Résztvevő kijelenti, hogy mindent megtesz fiókjának biztonsága érdekében, beleértve a jelszó megfelelő tárolását is.

Minden felhasználó fiókhoz tartozik egy belső egyenlegrész is, melyen nyomon követhetők a különböző tranzakciók.

Résztvevő kötelessége az észlelést követően azonnal értesítenie Szervezőt a fiók feltöréséről, illetve az illetéktelen használatról. Résztvevő – jelen ÁSZF kikötései mellett - saját belátása szerint használhatja fiókját, azt bármikor törölheti..

(3) A felhasználói fiók korlátozásai. A lottoingroup.com-on és aloldalain nem regisztrálhat olyan személy, vagy szervezet,

akinek köze van bármely, az oldalon megtalálható lottósorsoláshoz, annak működtetéséhez.

aki a nemzeti lottószervező cég alkalmazásában áll.

aki nem töltötte be a 18. életévét.

Akit erre jogszabály nem talál alkalmasnak

Az Ön csatlakozása nem lehetséges a csoportokhoz, amennyiben olyan országból regisztrál, ahol nem vehetnek részt a távoli fogadási / játék. Például az USA online szerencsejáték törvények és szövetségi Lottó törvények tiltják azt az Egyesült Államokban. A tartózkodási hely megváltoztatása szintén hatással lehet a tagság.

5. A LOTTOINGROUP.COM-ban való részvétel határideje, a részvételi jogosultság megszerzése

(1) A játékban való részvételre jogosulttá válik, aki kitöltötte a regisztrációs adatlapját és érvényes felhasználói névvel, illetve jelszóval rendelkezik. Résztvevő tagsága a befizetéstől számított 90 nap, mely minden jóváírást követően automatikusan további 90 nappal meghosszabbodik.

(2) Csoportba az a Résztvevő csatlakozhat, akinek az egyenlegén rendelkezésre áll a megfelelő összeg. A belső egyenleg oldalt Résztvevő bármikor feltöltheti. Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezik, hogy a csoportokhoz csatlakozni csak és kizárólag a rendelkezésre álló pénzeszközzel lehetséges. A csatlakozás díját a Szervező automatikusan levonja Résztvevő egyenlegéből.

(3) Nyerőszámok sorsolását a nemzeti lottószervezők végzik. A sorsolások eredményeit a kisorsolt számok (nyerőszámok) adják, amelyeket a nemzeti lottószervezők nyilvános sorsolás keretében húznak ki. Résztvevők a nemzeti lottójátékok(at) felügyelő szervezet(ek) felhasználási feltételei alapján lépnek be az adott csoportba. Ezen feltételekről Résztvevőnek kell tájékozódnia.

Résztvevő nyilatkozik, hogy a fenti pontban leírtak alapján a játékok felhasználási feltételeit ismeri, azokat elfogadja.

(4) A csoportok árait Szervező előzetesen határozza meg a csoportban szereplők létszámával és a szelvények számával egyetemben. A megjelenített ár a tényleges csoportba lépés ára és a következőket tartalmazza:

a lottószelvények árát.

a Szervező munkadíját (szelvények kezelése, feladása, adminisztrálás stb).

a szerverek, honlap üzemeltetési költségeit.

A szervező koordinációs és marketing feladatait – csoportokba tagok szervezése.

A csoportba lépés ára függ a:

a csoportban szereplő játék(ok) bekerülés költségétől.

a csoport a tagjainak számától.

a szelvényfeladás rendszerességétől (figyelembe véve pl. a több sorsoláson induló szelvényeket).

Szervező a csoportok árait mindig Résztvevő által a regisztrációkor megadott (később módosítható), aktuális pénznemében jeleníti meg.

(5) A csoportok árát Résztvevő saját egyenlegéből tudja kifizetni. Amennyiben a Résztvevőnek nincs az egyenlegén megfelelő összeg, addig nem tud csoporthoz csatlakozni. Miután a Résztvevő kifizette a csoport árát, belépett oda egy vagy több pozícióval, a szelvények várakozó állapotba kerülnek, csak a csoport maximális létszámának elérése után kerülnek játékba. Amennyiben a létszám nem éri el az induláshoz szükséges szintet – nem telik be a csoport – a szelvények nem kerülnek játékba.

Ezen szelvények árát Szervező nem vezeti vissza a Résztvevő egyenlegébe, mert minden csoport amikor betelik, elindul a csoport lezárását követő sorsoláson. A csoport telítettsége igénybe vehet néhány órát, de lehet akár több hét is, a Résztvevők számától függően.

Minden csoport állapotát a Résztvevő saját belső fiókjában nyomon tudja követni.

(6) A Résztvevő akkor tud csoporthoz csatlakozni, ha egyenlegét feltöltötte. A feltöltéséhez a Szervező több lehetőséget biztosít. A lehetőségekről a Résztvevő részletes információkat kap a Tagoldalon.

(7) Résztvevő kijelenti, hogy csak érvényes és általa jogosan használható bank, illetve hitelkártya adatok alapján tölti fel egyenlegét a Szervező fizetőpartnere részére. A bankkártyához, illetve egyéb fizetési eszközeit kezelő kártyakibocsátó, bank, vagy alternatív szolgáltató esetleges egyszeri és/vagy folyamatos díjai kizárólag Résztvevőt terhelik.

(8) Résztvevő tudomásul veszi, hogy tagsági díjat fizet. Ezen tagsági díjat teljes egészében fel tudja használni csoportba lépéshez. Szervező minimális befizetést ír elő, melyek a következők:

5,00 £; 7,00 €; 8,00 $; 2 000 Ft; 170,00 CZK; 27,00 PLN; 470,00 ₹

A Résztvevő egyenlege erejéig csatlakozhat csoportokhoz. Egyenlegét bármikor feltöltheti, új egyenlegét bármikor felhasználhatja csoportba lépésre. A feltöltési lehetőségekről a lottoingroup.com oldalon a befizetési módoknál talál információt. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az egyes fizetési módoknál a fizetés során további költségek merülhetnek fel. Ezen esetleges költségek Szervező részére nem róhatok fel.

A Résztvevő kijelenti, hogy a befizetésekre vonatkozó szabályokat megértette, azt nem vitatja. A különböző befizetési módokkal, azok esetleg költségeivel tisztában van.

(9) Visszatérítések

Azt követően, hogy LOTTOINGROUP.COM megkapta a visszatérítési kérelmet, 72 órán belül elbírálja. LOTTOINGROUP.COM a visszatérítés összegét – teljes, vagy részleges - a befizetések és bónuszok vizsgálatát követően állapítja meg.

Amennyiben a visszatérítés engedélyezett és az összeg megállapításra kerül, úgy LOTTOINGROUP.COM az előre megbeszélt módon visszafizeti. A visszatérítés is eltarthat akár 48-72 órát.

A visszatérítés ideje sok tényezőtől függ, eltarthat egy ideig, ezért ha Résztvevőhöz nem érkezik meg, akkor ellenőrizze a bankszámláját ismét, majd lépjen kapcsolatba a hitelkártya-társasággal, vagy - a választott fizetés módja szerint – a fizetési módot biztosító céggel.

Amennyiben a fenti lépések ellenére sem kapta meg Résztvevő a visszatérítést, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal: https://lottoingroup.com/hu/contact

(10) A részvétel befejezése

A Résztvevő tagsága az utolsó befizetést követően 90 napig él, ezt követően szünetel, majd megszűnhet. A tagsági viszony önkéntesen is megszüntethető a résztvevő kiregisztrálásával. Kérem törlésem

Az egyenlegen található összeget LOTTOINGROUP.COM az esetlegesen felmerült banki költségek levonása és a bónusz alapok vizsgálata után visszautalja.

(11) Pozíció árának visszatérítése. Résztvevő tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF alapján – egyes különleges esetektől eltekintve – a csoportba történő belépés árát, illetve egyes egyéb – ide értve a nyereményekhez kapcsolódó - költségeket a Szervező nem fizeti vissza.

Amennyiben a befizetéssel, illetve a csoporthoz történő csatlakozással kapcsolatosan Résztvevőnek kérdése van, azt jelezheti Szervező felé annak elérhetőségein.

7. Lottósorsolások, lottószelvények beküldése

(1) A LOTTOINGROUP.COM nem tart lottósorsolásokat, pusztán lehetőséget kínál a csoportos lottójátékra, csoportokat hoz létre, koordinálja azok részvételét a nemzeti lottójátékokon. Szervezőként megszervezi a csoportokat, felületet biztosít a csoportba lépéshez, feladja a szelvényeket, továbbá gondoskodik a nyeremények felvételéről és azok kifizetéséről a csoport tagjai részére. A kifizetésekről a Szervező e-mail értesítést küld Résztvevő részére.

Minden Lottósorsolást a Lottószervezők végeznek el. A Résztvevők szereplése a Lottósorsolásban a nemzeti Lottószervezők használati feltételei alapján történik, amelyet Résztvevők kötelesek önállóan megvizsgálni és abba beleegyezni.

(2) Csoportba lépésre és az ezáltal feladott szelvényekből, továbbá a nyeremények részesedéséből Résztvevőnek aktív regisztrációval kell rendelkeznie, illetve szükséges jelen ÁSZF elfogadása.

(3) Csoportba lépés szabályai. Amennyiben a Résztvevő szeretne tagja lenni egy csoportnak, akkor a LOTTOINGROUP.COM weboldalon ki kell választania a kívánt csoportot, majd belépést kell kezdeményeznie. Ezt követően a csoport árát levonjuk egyenlegéből. Résztvevő nem tud csatlakozni a csoporthoz, ha nincs elegendő pénze a számláján. Természetesen feltöltését követően bármikor ismét beléphet csoportba.

(4) A csoportok a Résztvevők számától és azok által elfoglalt pozícióktól függően indulnak a sorsolásokon. A nem megtelt csoportok addig nem indulnak sorsolásokon, amíg azok nem érik el a minimális induláshoz szükséges létszámot.

(5) A szelvények beküldési határidejét szervező minden csoportra egyedileg kiírja. A beküldés határideje függ az adott csoportban található nemzeti lottószelvényektől, azok feladhatósági idejétől. A feladási határidőt követően betelt csoporto(ka)t csak a következő sorsolási időszakban indítjuk el.

(6) Résztvevő ezúttal megbízza a Szervezőt, hogy az ÁSZF-ben leírtak szerint megbízottként képviselje őt a szelvények feladásának tekintetében.

6. Nyereményalap és annak felosztása

A LOTTOINGROUP.COM keretében megszerzett nyeremények teljes egészében - 100 százalékban - a csoportban résztvevő tagok között kerülnek elosztásra.

Az államilag szervezett lottójátékot követően a csoportokban szereplő Résztvevő meg tudja nézni a szelvényeket és a nyertes számokat.

Az egyes csoporton belül a nyertes alapjátékok között a nyereményt egyenlő arányban kell felosztani.

7. Nyereményjogosultság, a nyertes azonosítása és a nyeremény kifizetése

(1) Minden nyeremény jóváírása csak a nemzeti lottószervezők kifizetési szabályai és határideje szerint zajlik. A nyereményösszeg a kifizetést követően kerül a Social Lottery Ltd. bankszámlájára.

Szervező – habár mindent elkövet a rendes működés érdekében - a fel nem adott szelvényekre nem vállal felelősséget, továbbá a nyertes csoport(ok)ban szereplő Résztvevők nyereményeit a virtuális nyereményszámlájukon írja jóvá.

(2) A megszerzett nyereményeket a LOTTOINGROUP.COM oldal felületén keresztül, külön kérés és az Szervező által megállapított minimális nyeremény kifizetés elérése esetén, a Szervező - az átutalási költségek levonását követően - átutalással rendezi Résztvevő valódi bankszámlájára.

Minimális nyereménykifizetés: 25 USD; 15 GBP; 20 EUR; 5000 HUF; 425 CZK; 65 PLN; 1125 INR

(3) A nyereményből fakadó esetleges adókötelezettség a Résztvevőt terheli. Szervező nem tud felelősséget vállalni a Résztvevő rezidens adókötelezettségei tekintetében, ugyanakkor a nyereményekről Szervező kérésre igazolást állít ki.

Amennyiben Résztvevő nem szeretné a nyereményét kifizettetni Szervezővel, úgy a nyereménye a tagsági ideje alatt, bármikor, bármelyik játékra felhasználható.

(4) Szervező a nyertes csoportban szereplő Résztvevők részére írja jóvá a nyereményeket. A nyeremények jóváírása automatikusan történik Résztvevő belső fiókjára. Kivételt képeznek azok a nyeremények, amelyeket Szervező később kap meg a nemzeti lottószervezőktől.

Nyeremények akkor kerülnek jóváírásra, ha a Szervező a nemzeti lottószervezőktől megkapta azt saját számlájára. Ezt követően Szervező jóváírja Résztvevő számláján a ráeső nyereményrészt.

Mivel a nyereménykifizetéseket a nemzeti lottótársaságok meghatározott összeg felett nem azonnal, vagy nem teljes összegben (pld járadék formájában) fizetik ki, ezért Szervező meghatározza a csoport tagjai között azonnal szétosztásra kerülő maximum jóváírásokat.

EuroMillions

automatikus: 499 EUR nyereményig azonnal.

visszatartott/manuális jóváírás: 500 EUR nyeremény felett a lottószervező kifizetésétől függően kerül jóváírásra

Kifizetés ideje: a sorsolást követően néhány hét.

MegaMillions és PowerBall

automatikus: 599 USD nyereményig azonnal.

visszatartott/manuális jóváírás: 600 USD nyeremény felett a lottószervező kifizetésétől függően kerül jóváírásra

Kifizetés ideje: a sorsolást követően néhány hét. Egy összegben, vagy 29-30 éves járadékként

részletek a játék leírásoknál.

magyar lottók

automatikus: 199.999 Ft nyereményig azonnal.

visszatartott/manuális jóváírás: 200.000 Ft nyeremény felett a lottószervező kifizetésétől függően kerül jóváírásra

Kifizetés ideje: a sorsolást követően néhány hét.

8. Nyereményjegyzék

A Szervező a nyertes játékokról nyereményjegyzéket készít. A kisorsolt nyerőszámokról minden, a játékban érvényesen résztvevő játékos saját felületén keresztül értesítést kap. A nyerteseknek ezen a felületen keresztül kell jelentkeznie a Szervezőnél.

Szervező a nyereményeloszlást is kiírja, tehát azt a nyereménymennyiséget, amely egy pozícióra esik.

9. Lehetőségek a rendszerrel

(1) Szervező Résztvevő részére megteremti a nyelv választásának lehetőségét. Résztvevő saját maga dönti el, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a lottoingroup.com oldalt. A nyelvválasztás Önkéntes, de lehetséges, hogy a rendszer az oldalra lépésnél felkínál valamilyen alapértelmezett nyelvet (pld böngésző nyelve alapján).

A kapcsolattartás nyelve a Résztvevő által meghatározott nyelv, mely Résztvevő által bármikor megváltoztatható. Ugyanakkor előfordulhat, hogy Szervező nem tud a kiválasztott nyelven kommunikálni Résztvevővel, akkor az angol az alap kommunikációs nyelv.

(2) Az internetes játékmódban a Résztvevő a szükséges információkat a program segítségével a személyes azonosító (Résztvevő név) és jelszó bevitelével adhatja meg, miután számítógépével rácsatlakozott a Szervező szerverére az Internet világhálózaton keresztül. A Résztvevő az Interneten keresztül adott szükséges információk alapján:

a./ általános információkat kérhet a rendszerben, játékban való részvételről.

b./ benevezhet csoport(ok)ba.

c./ saját csoportokat hozhat létre.

d./ informálódhat nyereményeiről, illetve általános statisztikai adatokról.

e./ visszakérdezheti megjátszott számait, csoportjait.

(3) Szervező igyekszik valós információkat adni, azonban nem tud garanciát vállalni azért, hogy az oldalon található tartalmak hitelesek, aktuálisak, teljesek vagy hibátlanok.

Szervező fenntartja a jogot, hogy minden a Résztvevők előzetes és utólagos értesítése nélkül, megváltoztassa a tartalmakat, vagy azok bármely részét.

Résztvevő kijelenti, hogy a tartalmak, vagy azok bármely részének használata saját felelőssége alapján történik.

(4) Szervező Résztvevő jobb tájékozottsága érdekében különböző értesítéseket, híreket szolgáltat a lottójátékokról, csoportokról és a hozzá kapcsolódó eseményekről. A hírszolgáltatás jellemzően weboldalon és e-mailen keresztüli tájékoztatást jelent.

Egyszeri e-mailértesítések jellemzően:

regisztráció élesítő.

jelszó emlékeztető.

adatmódosító – e-mailcím módosítás.

Résztvevő elfogadja, hogy Szervező rendszeresen e-mail értesítéseket küld neki az alábbi témákban:

csoportba lépések/ csoportok alakulása.

nyeremények.

jóváírások.

befizetések.

aktuális hírek és információk.

egyéb hírek, információk.

Szervező a fenti értesítésekért nem számol fel díjat.

(5) Résztvevő beleegyezik, hogy az oldalon és/vagy e-mail értesítésben promóciós céllal közzétett akciók jelen ÁSZF hatálya alá tartoznak. Résztvevő a promóciókat tudomásul veszi, azokat saját belátása szerint veszi igénybe.

(6) Szervező elhelyezhet olyan weblinkeket, amelyek olyan harmadik oldalra mutatnak, amelyeket nem Szervező működtet, így ezen oldalakra semmilyen ráhatással nem rendelkezik, így azon oldalakért felelősséget nem vállal. Résztvevő semmilyen igényt nem támaszthat szervezővel szemben ezen oldalak használatával kapcsolatosan.

(7) Szervező engedélyezi Résztvevőnek, hogy a lottoingroup.com és aloldalaira mutató linket használjon, a következő feltételekkel:

linket, hivatkozást csak saját oldalára helyezi el.

nem helyezi el az oldalra mutató hivatkozást olyan helyen, ami

sértő, vitatott tartalmú,

sérti a magántulajdonhoz, a személyes adatokhoz fűződő_jogot,

sérti a jó erkölcsöt, jó ízlést, vagy

jogszabályt sért.

nem klónozza az oldalt, csak hivatkozik rá.

nem állít valótlant az oldalról, nem sugallja azt semmilyen formában.

nem állít valótlanságot az oldallal való kapcsolatáról.

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint döntsön a feltételekről.

10. A Résztvevő azonosítása és belépése a rendszerbe

A játékban az a Résztvevő csatlakozhat az előre meghatározott csoportokba, aki a rendszer felkérésére azonosította magát.

11. A megjátszani kívánt számok megadása

A megjátszani kívánt számokat a Résztvevő jelenleg nem adhatja meg, azokat Szervező automatikusan hozza létre és prezentálja LOTTOINGROUP.COM oldalon.

12. Biztonsági szabályok

A Szervező szigorúan bizalmasan kezel minden Résztvevőre vonatkozó adatot. E szabály kizárólag az irányadó jogszabályok alapján meghozott döntés, illetve a Résztvevő szabályszegése esetén oldható fel.

Minden Résztvevő maga választja meg Résztvevői nevét és a Szervezőktől kapja meg a titkos jelszavát, melyet a későbbiekben megváltoztathat. A játékos felelőssége ezen adatok titokban tartása.

Minden Interneten keresztül történő kommunikáció a Szervezőknél rögzítésre kerül.

A lottószelvényeket, a lottójáték elismervényeit, amelyek a csoport tulajdonává válnak, a Szervező köteles 6 hónapig őrizni.

13. Adatvédelem

13. Adatvédelem

Résztvevő elfogadja, hogy azon személyes adatait, mely a lottoingroup.com és aloldalai és/vagy ezen oldalak szolgáltatásaival összefüggésben Szervező tudomására jut, az Adatvédelmi szabályzat betartása mellett, az abban leírt feltételekkel felhasználhatja.

A lottoingroup.com és aloldalainka tartalma, az oldal arculata és a megjelenő dizájn szerzői jogi védelem alatt állnak.

Ebből következően a honlap tartalmának egészét vagy egyes részeit, illetve honlap dizájnját a szerzői jogi jogosult előzetes, írásos engedélye nélkül tilos bármely formában átruházni, reprodukálni, kinyomtatni, azokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni, vagy a saját használatot meghaladó mértékben tárolni.

14. Garancia

(1) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a lottoingroup.com és aloldalain, azok teljes tartalmára az alábbi szabályok érvényesek. Lehetséges, hogy – országspecifikusan – bizonyos garanciák visszatartása nem engedélyezett, így ezekben az esetekben a lent részletezett szabályok vonatkozó része nem érvényes. Ezen kógens szabályokat jogszabályi előírások határozzák meg.

(2) Szervező visszautasít minden az oldalra vonatkozó garanciát. Jelen weboldal és aloldalai olyan állapotban használhatók, melyeket Résztvevő az oldalakon tartózkodva tapasztal.

(3) Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldal mentes legyen a hibáktól, bug-októl, biztonsági résektől, esetleg vírustámadásoktól. Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szervezőt nem terheli felelősség az oldal nem rendes működéséért, ide értve az alkalmankénti és időszakos karbantartást, fejlesztést, vagy más okokat, például az internet különlegességéből eredő technikai problémákat, szerverkimaradásokat, túlterheltséget, lassú kapcsolatot, az ezekből következő információáramlási, adattovábbítási hibákat.

Szervező kijelenti, hogy teljes apparátusával arra törekszik, hogy az oldalt a fentebb felsorolt hibalehetőségek kiszűrésével próbálja meg működtetni.

(4) Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szervezőt nem terheli felelősség azért, ha a szolgáltató partnerünk hibájából, vagy egyéb emberi mulasztásból eredően a szelvények feladása során elírási hiba keletkezik, a szelvény elveszik, vagy ha nem sikerül a szelvényt időben megvásárolni, a nyereményigényt időben leadni. Ezek vis maior eseménynek minősülnek.

Szolgáltató a vis maior események bekövetkeztekor jogot formál az adott csoport bezárására amellett, hogy a Résztvevő részére a csoportba lépés árát visszatéríti egyenlegére. Több pozíció vásárlása esetén az összes megvásárolt pozíció árát jóváírja fiókjában.

(5) Szervező nem vállal felelősséget olyan tartalmakért, információkért, melyeket harmadik fél jelenített meg, vagy hirdet. Ugyanakkor törekszik arra, hogy ezen oldalak, hirdetések a lehető leghitelesebb információkat szolgáltassák.

(6) A lottoingroup.com és aloldalain feltüntetett lottósorsoláshoz kapcsolódó tartalmat, ide értve a lottósorsolások eredményeit is, Szervező a hivatalos lottójáték szervezőtől szerzi be. Ezen információkért, adatokért Szervező nem tartozik felelősséggel.

Résztvevő a hivatalos lottószervező oldalán találja a releváns adatokat, a lottójátékkal kapcsolatos egyértelmű szabályokat. Szervező nem garantálja, hogy a lottószervező a sorsolást le is bonyolítja, elfogadja a leadott szelvényeket.

Szervező a nemzeti lottószervezők által végzett tevékenységéért semminemű felelősséget nem vállal. Résztvevő jelen ÁSZF alapján lemond minden olyan követeléséről, mely Szervező nemzeti lottószervezővel, partnereivel való kapcsolatán, vagy azok hiányán alapszik.

(7) A lottoingroup.com nem lottószervező, nem végez lottósorsolást, illetve nem biztosít felületet hozzá, pusztán közvetíti a szerződéskötést az egyes játékközösségek tagjai között. Résztvevő saját felelőssége a csoport(ok)hoz történő kapcsolódás. Bármilyen, az adott lottóhoz kapcsolható – pld. szelvényfeladás, lottósorsolás stb - vita esetén Résztvevő Szervező felé semmilyen igénnyel, vagy kártérítéssel nem élhet.

Szervező vitás esetekben az egyéni és/vagy csoport érdekében, előzetes egyeztetés és megállapodást követően léphet fel lottószervező felé. Szervező a vitarendezés során fenntartja magának a jogot arra, hogy a folyamatot figyelemmel kísérje.

(8) Szervező szavatolja a csoportok és Résztvevők számára a szabályszerű üzletmenet megszervezését. A Szervező felel minden olyan kárért, amelyet ő maga, törvényes képviselője vagy a bonyolításban dolgozó személy szándékosan. A felelősség közvetlen károkra korlátozódik, ezen felül a Szervező nem felel a kárt okozó eseményekből következő közvetett vagy következményi kárért. A felelősség nem változik az emberéletben, testben vagy egészségben keletkezett kár esetében, amelyek a Szervező gondatlanságból elkövetett kötelességmulasztásából, vagy a Szervező képviselőjének vagy a bonyolításban dolgozó személynek szándékosan elkövetett kötelességmulasztásából ered, valamint minden egyéb olyan kár esetében, amely a Szervező durván gondatlan kötelességmulasztásának vagy a Szervező képviselőjének vagy a bonyolításban dolgozó személynek szándékos vagy durván gondatlan kötelességmulasztásának eredménye.

(9) Szervező nem vonható felelősségre semmilyen jellegű késedelmes vagy eltűnt tranzakció miatt, melyet az oldalt kiszolgáló cégek számítógépes rendszereinek hibája okozott, valamint nem felelős az ügylet tranzakciója során felmerülő semmilyen más, számítógépes vagy kommunikációs hibáért. Továbbá nem vonható felelősségre ha az adott csoport későn kerül feladható állapotba és így a szelvény(ek) az egyezőség ellenére nem tudtak indulni a számsorsoláson.

Csak a Szervező által előzetesen jóváhagyott és feladott szelvények kerülnek játékba, nyeremény esetén a csoport összes tagja között oszlik meg a nyeremény.

15. Felelősségvállalás és jótállás

Szervezők, az oldal működtetésében részt vevők, továbbá közvetett és közvetlen partnerei, megbízottjai, ügynökei, bármilyen közreműködői, ezen személyeknek, szervezeteknek dolgozó alkalmazottak, alvállalkozók semmilyen pénzbeli, jó hírt, erkölcsöt sértő, esetleg ezekből eredő anyagi, vagy egyéb más veszteségért, kárért nem tehetők felelőssé.

A fent említett személyeket semmilyen körülmények között nem terheli felelősség, addig az összegig, ameddig Résztvevő a kérdéses esetben a csoportba lépésért fizetett (3 hónapon belül), illetve 80 EUR összegig. Amennyiben Résztvevő országában a jogszabályok mást írnak elő, akkor azok a mérvadóak.

Résztvevő jelen ÁSZF alapján elfogadja, hogy ebben a (15.) pontban megnevezett személyek védve vannak az esetleges kártérítési igénytől, veszteség megtérítésétől, felelősségtől és kötelezettségtől, valamint bármilyen igényből származó dologi és nem dologi kiadás alól, amelyek a Résztvevő és lottószervező közötti vitából, vagy a lottoingroup.com és aloldalai használatából, továbbá az ÁSZF megszegéséből következik.

Szervező és Résztvevő kijelenti, hogy minden vitás kérdést elsősorban békésen, jogi út nélkül kíván rendezni.

A Szervező kizárja a Résztvevő minden olyan káráért való felelősségét, amely harmadik személy által elkövetett bármely cselekmény, vis maior vagy egyéb, a Szervezőnek fel nem róható okból következik be. Szervező az elírásokért, az esetlegesen előforduló programhibákért felelősséget nem vállal.

16. Felelősségteljes játék elve

(1) A csoportos lottójáték ugyan nem szerencsejáték, de mégis van kapcsolata a szerencsejátékkal, hiszen lottójátékokon indulnak a csoportok.

Szervező a felelősségteljes játék elvét részesíti előnyben, amelynek keretében a következő javaslatokat teszi a Résztvevőknek:

- állítson fel magának korlátokat!

- ne jövedelemforrásként tekintsen a csoportos lottózásra!

(2) Manapság sokakat érintő probléma a játékfüggőség, amely egy kevésbé ismert játékszenvedély. Amennyiben a Résztvevő úgy érzi, hogy nem képes felelősen dönteni a csoportba lépésék kezelését illetően, akkor javasolt az alábbi oldal felkeresése:

http://lottoingroup.com/Responsible_Gambling

17. Jogviszony megszűnése, jogok átruházása

(1) Jelen ÁSZF addig érvényes, míg a Résztvevő, vagy a Szervező meg nem szünteti azt. Résztvevő részéről akkor szűnik meg, amikor megszünteti regisztrációját. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy Résztvevő felhasználói fiókját bármikor megszüntethesse. A megszűnés okáról Résztvevőt értesíti, az esetlegesen Résztvevő felhasználói fiókjában található egyenlegéről felek egyeztetnek.

Szervező nem tehető felelőssé az oldal bármely részének megváltoztatásáért, vagy megszűnéséért sem Résztvevő, sem harmadik fél által.

(2) Amennyiben Résztvevő nem ért egyet jelen ÁSZF bármely pontjával, vagy módosításaival, esetleg nem elégedett az oldal működésével, vagy egyszerűen szeretné megszüntetni tagságát, akkor azonnal abbahagyhatja az oldal használatát, megszüntetheti tagságát.

(3) Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a teljesen inaktív Résztvevő fiókját korlátozza, adott esetben törölje. Szervező az inaktív Résztvevőnek értesítést küldhet fiókja állapotáról.

(4) Miután Résztvevő tagsága megszűnte után magára nézve kötelezőnek tartja jelen ÁSZF-ben megtalálható minden olyan pontot, amely szabályozza a felelősségeket, a korlátozásokat, a szellemi tulajdon védelmét, a közzétételt, adatvédelmet, a garanciális feltételeket, a felelősségvállalást és jótállást, a jogok kezelését, az egyéb és általános rendelkezéseket.

(5) Résztvevő nem ruházhatja át másnak a regisztrációval járó jogokat és lehetőségeket, nem adhatja át felhasználói fiókját. Amennyiben szeretné, meghívhatja rokonát, barátját, ismerősét. A meghívási, ajánlási lehetőségekről az alábbi oldalon tájékozódhat:

http://lottoingroup.com/promotions

(6) Szervező az oldal üzemeltetési jogait és engedélyeit korlátozás, a Résztvevő beleegyezése nélkül, mindenfajta értesítés nélkül átruházhatja. Résztvevő az átruházásért semmilyen pénzbeli, vagy egyéb ellenszolgáltatást nem kap, az értékesítésbe beleszólása nincs.

18. Egyéb rendelkezések, eljárások, rendezések

(1) Az ÁSZF-fel, vagy a lottoingroup.com és aloldalai használatával kapcsolatos igény és/vagy vita esetén felek törekednek a békés úton történő megoldásra.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szervező székhelye az Egyesült Királyságban található, így a vitarendezés is itt történik. Vitarendezés esetén mindkét fél magának köteles állnia a folyamat során felmerült költségeket.

(2) Kifizetésekkel kapcsolatos viták jelen ÁSZF rendelkezései érvényesek. A vitatott kérdéseket a Résztvevő, a Szervező ügyfélszolgálati elérhetőségein keresztül teheti meg.

(3) Szervező kijelenti, hogy a nyereményekből semmilyen formában nem részesedik.

19. Záró rendelkezések

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előzetes indok nélkül az oldalt bármikor módosítsa, áttervezze, esetleg megszüntesse. Az ÁSZF-et, továbbá a Résztvevő és Szervező közötti jogviszonyt az Egyesült Királyságban hatályos jogszabályok szabályozzák.

Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával lemond a bírósági eljárásban, vagy csoportos keresetben történő részvételi jogáról. Amennyiben az ÁSZF bármelyik pontját egy adott illetékes bíróság érvénytelennek nyilvánítja, a többi pontja érvényben marad.

Résztvevő kijelenti, hogy ha kereseti alappal akar élni, akkor arra annak felmerülésétől számított 1 év áll rendelkezésére, ezt követően megszűnik.

Résztvevő regisztrációjával és az oldal használatával jelen ÁSZF-t elfogadja, annak előírásához tartja magát.
Résztvevő tudomásul veszi, hogy az oldal jelenleg "beta" verzióban van, így a működési hibákért Szervezőt felelősség nem terheli.

Szervező kijelenti, hogy ezt az ÁSZF-t magára nézve köteleznek tartja, annak rendelkezéseivel egyet ért. Ez a szabályzat 2014. július 31. napjától érvényes, és rendelkezéseit az ezt követően szervezett játékokra kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a korábban jóváhagyott esetleges rendelkezések hatályukat vesztik.

Brighton & Hove, 2014. augusztus 8.

Social Lottery Ltd.

Engedélyezés és folytatás

Cookie-k használata

A LottoIngroup.com a könnyebb kezelhetőség érdekében "sütiket" használ.
A weboldal további használatával ön hozzájárul a "sütik" alkalmazásához. További információk a cookie-kkal kapcsolatos megjegyzésekben találhatók.