Podmínky registrace a účasti na stránce LOTTOINGROUP.COM


Podmínka registrace a účasti - dále jen Pru - lottoingroup.com se rozhoduje o používání stránky, o právním poměru, fungování a zrušení registrovaných účastníků.

Společnost Social Lottery Ltd. Poskytuje možnost se zúčastnit na hazardní hře zorganizováno národní loterijní společností v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

Základním cílem stránky LOTTOINGROUP.COM kolektivní posbíraných hráčů na jedné webové stránce. Provozování portálu pro účastníky se stejným zájmem, v tomto případě aktivně se zapojit do hry loto. Provozovatelem her je společnost Social Lottery Ltd. Tato stránka se nezabývá s hazardními hrami, pouze zprostředkovává smluvní jednání mezi členy jednotlivých herních komunit.

Pru disponuje možností zúčastnit se ve hře, právním poměrům účastníků vyplývající z platných právních předpisů a příslušných ustanovení občanského zákoníku

1. Obecná ustanovení

(1) A Social Lottery Ltd. (Registered In: England and Wales, Registration Number: 09071509 - VAT No: GB 7051311382 Hova House, 1 Hova Villas, Brighton & Hove, BN3 3DH, United Kingdom, info##kk##lottoingroup.com) - dále jen Provozovatel - poskytuje možnost na kolektivní loterijní hry zorganizováno národními loterijními organizacemi.

(2) O právním vztahu mezi účastníky, starší než 18 let, a organizátory jsou řídící pravidla a podmínky účasti v tomto předpisu.

(3) Pro účastníky na stránce LOTTOINGROUP: COM pravidla a podmínky účasti jsou povinné as registrací souhlasí s jejich dodržováním. Po registraci a po úhradě aktivačního poplatku se stává členem systému - dále jen Účastník.

(4) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto "Podmínky a registrace účasti" bez předchozího upozornění. O změně účastník bude informován elektronickou formou na zadanou emailovou adresu, nebo změněné "Podmínky a registrace účasti" budou zveřejňovány na stránce LOTTOINGROUP: COM Tyto změny budou platné patnáctý - 15. - po oznámení / umístění. Účastník s používáním nadále webové stránky LO TTOINGROUP.COM souhlasí se změnami.

(5) Mladiství nemohou účastnit na hrách, tedy nemohou být členem žádné skupiny. Osobám mladším 18 let, Provozovatel neumožní registraci. Podobně, Lotto Ingroup neakceptuje registrace z USA, z Israel.

(6) Provozovatel souhlasí s tím, že účastník používal a sledoval služby této webové stránky za předpokladu, že splňuje současné "Podmínky a registrace" a příslušné právní předpisy.

K jednomu účastníkovi patří pouze jedna registrace.

Souhlas s "Podmínky registrace a účasti" je dobrovolné. Účastník bere na vědomí, pokud nedodrží nebo nesplňuje ustanovení v tomto předpisu, (např. Pokud nemá dosažený minimální věkovou hranici 18 let, duplicitní registrace) Provozovatel může smazat / zrušit uživatelsky účet, může omezit přístup k webu. základ a převzít odpovědnost za to, že nejsou v souladu s touto smlouvou (zejména, ale ne výhradně, do 18 let, duplicitní zápis), pořadatel na základě vlastního uvážení odstranit účtu, nebo se může rozhodnout omezit přístup k webu nebo zadržet výhru.

Účastník prohlašuje, že

Bez předchozího souhlasu Provozovatele nebude zkopírovat, modifikovat, používat jednotlivé části nebo všech, prodávat, množit, rozšířit, zveřejnit informace nalezené na stránce LOTTOINGROUP.COM nebo na podstránkách.

Nepoužívá prostředky stránky LOTTOINGROUP.COM pro reklamní účely nebo na činnosti v rozporu se zákonem, s dobrým vkusem.

Neruší, neomezuje fungování stránky a souvisejících serverů, fungování síťových zařízení, nepoužívá nebo umístí automatizovaný systém, nezpomaluje úmyslně / neúmyslně stránku.

Nesnaží se obejít bezpečnostní nastavení stránky za účelem zkopírování / zneužití informací na nepovolené účely.

Provozovatel za nedodržování výše uvedených pravidlech může podat žalobu.

(7) Provozovatel důvěrně se zachází s osobními údaji účastníka. Toto rozhodnutí může být zrušen pouze na základě platných právních předpisů, nebo v případě porušení pravidel ze strany účastníka.

Každý člen si zvolí své přihlašovací jméno a heslo, které umí leckdy změnit. Účastník odpovídá za utajení svého hesla. Každý rozhovor bude u provozovatele zaznamenán.

Ustanovení týkající se zpracování údajů najdete zde: Ochrana osobních údajů (odkaz)

2. Ustanovení

Účastník zaplatí členský poplatek as tím pádem se může zapojit do kolektivní hry. Jakmile vloží peníze na svůj účet, může používat k zapojení do hry. Může vložit vklad na Provozovatelem / * nebo Účastníkem / * vytvořen los nebo se zapojit do skupinové kombinace.

Skupiny vytvoří Provozovatel a Účastník - po předchozí registraci. Počet skupin určí.

Provozovatelem je ve Spojeném království zaregistrován Social Lottery Ltd. A jeho nástupce.

Účastnické jméno: účastníkem zvolený veřejný (nick) název.

Heslo si zvolí účastník prvním přihlášení, tato smlouva nabývá platnosti dnem přihlášení, av budoucnu heslo mu umožní se zapojit do her. Účastník si může heslo změnit kdykoliv.

Provozovatel uvede v každé skupině, kolik stojí jeden los a pozice, uvede i seznam možných skupin, jejich status a cenu zapojení se do skupiny.

Kombinace ve skupinách na stránce LOTTOINGROUP.COM budou viditelné pro každého účastníka. Pokud jedna skupina bude plná, automaticky se vytvoří nová.

Pro úspěšnou registraci musí zadat aktivní e-mailovou adresu. Po zadávání údajů a souhlasů účastník obdrží informace na svou e-mail adresu.

 

3. LOTTOINGROUP.COM

(1) Provozovatel - prostřednictvím webové stránky LOTTOINGROUP.COM poskytuje příležitost pro skupinovou loterijní hru, zorganizované národními loterijními společnostmi.

(2) Účastník nejprve vyplní registrační formulář a pak vloží peníze na svůj herní účet Takto se stává členem stránky lottoingroup.com.

(3) Provozovatel prohlašuje, že nebude podporovat loterijní hru a neobhajuje ani nehraje hazardní hry ani nevykoná činnost, kterou potřebuje licenci na hazardní hry. Stránka je prostě organizátorem skupin, které nepotřebuje zákonem danou licenci.

(UK Gambling Commission weboldal, Lottery Sector, Lottery Syndicate, Example 1 - Syndicate organiser.).

Provozovatel dále uvádí, že nepatří do družiny organizací, která je pod dohledem FCA.

Provozovatel po zaplacení členského poplatku účastníkovi neúčtuje žádný výnos ani úroky nebo jiné poplatky, s výjimkou pokud to stanoví jinak při platební bráně.

(4) Účastník dobrovolně vstoupí na stránku, ale uznává, že provozovatel při vstupu do skupin na stránce neposkytuje žádnou garanci, zejména pro losy.

 

4. Účast na LOTTOINGROUP.COM

(1) Účastnické konto a registrace

Pro účast na stránce je LOTTOINGROUP.COM je nutná registrace, kde účastník zadává základní údaje. Registrace je úspěšná po správném zadávání následujících údajů:

Křestní jméno

Uživatelské jméno,

Vlastní e-mailová adresa,

heslo k účtu,

Valutu ve kterém vlo6í peníze na svůj účet a ve kterém bude proplácena výhra

Po přihlášení třeba doplnit:

Adresa

Jméno a příjmení

Číslo účtu - jako opce

Pokud účastník zadává falešné údaje, to nese právní důsledky, které nese účastník a jeho účet bude zrušen.

(2) Účastník po registraci vloží kredit na svůj účet, členský poplatek může být průběžně vložen a využit ve hře. Do hry se dá zapojit bárskde přes internet.

Každý účastník může vytvořit pouze jeden účet pro osobní použití. Účastník bere na vědomí, že své konto používá sám, a nemůže používat uživatelský účet někoho jiného.

Účastník zodpovídá za svůj účet as těmi souvisejícími činnostmi. Účastník prohlašuje, že udělá vše pro ochranu svého účtu, včetně utajení svého hesla.

Každý uživatelský účet má své konto, kde se dají sledovat všechny transakce

Účastník je povinen oznámit provozovateli hacknutí účtu, případně neoprávněné použití. Účastník - na základě podmínek Pru - může použít svůj účet, případně ho zrušit.

(3) Omezení uživatelského účtu. Na stránkách lottoingroup.com se nemohou registrovat osoby nebo organizace:

Provozovatelé loterii nebo her na stránce;

zaměstnanci státní loterijní společnosti;

Osoby mladší 18 let;

který zákon považuje za nezpůsobilý;

5. Lhůta pro účast na LOTTOINGROUP.COM a získání oprávněnosti

(1) Na účast ve hře je oprávněná osoba, která vyplnila registrační formulář a má platné uživatelské jméno a heslo. Po zaplacení poplatku členství platí 90 dní. Po další úhradě se členství automaticky prodlužuje o dalších 90dní.

(2) K skupině se může připojit účastník, který má na kontě dostatečný kredit. Účastník své konto může kdykoliv nabít. Účastník souhlasí s podmínkou, že se umí připojit ke skupině pouze s dostatečným kreditem. Poplatek provozovatel automaticky strhává z účastnického účtu.

(3) Vylosování výherních čísel provede národní loterijní společnost. Výsledkem losování jsou vylosované výherní čísla, která jsou vylosované ve veřejném loterii národní loterijní společností. Účastník za zapojí do skupin na základě podmínek dozorovým orgánům. O těch podmínkách se musí informovat účastník sám.

Účastník prohlašuje, že je seznámen s podmínkami této hry, a souhlasí s těmi podmínkami.

(4) Ceny vstupu do skupin určí provozovatel, jakož i počet míst ve skupině a herních kupónů. Uvedená cena je za vstup do skupin a zahrnuje:

Cena kupónu.

Správní a jiné poplatky

Provozní náklady, servery

Poplatky za marketingové aktivity

Cena vstupu do skupin závisí:

Vstupní náklady her ve skupině

Počet účastníků ve skupině.

Pravidelnost losů (kupóny s několika losem).

Provozovatel uvede cenu sázek a skupin vždy v účastníkům dané valute.

(5) Tuto částku účastník hradí ze svého účtu v případě, že nemá dostatečný kredit neumí se připojit do hry. Po zaplacení vstupní částky, zákazník se stává členem herní skupiny, s jednou nebo více pozicemi. Herní kupóny budou ve stavu čekající, dokud se přeplní skupina. Pokud ve skupině nebudou všechny pozice obsazeny, herní kupóny nebudou zapojeny do hry.

Provozovatel nevrátí částku účastníkovi, čeká na přeplnění skupiny a po přeplnění začíná losování. Přeplnění skupin může trvat několik hodin, ale i několik týdnů.

Stav jednotlivých skupin účastník může sledovat pomocí svého uživatelského účtu.

(6) Účastník po navýšení svého konta se umí připojit do skupiny. Provozovatel poskytuje různé možnosti na dobíjeny konta. O těchto možnostech účastník získá informace na valné straně.

(7) Účastník prohlašuje, že používá platnou bankovní nebo kreditní kartu na dobíjení, a tu kartu používá oprávněně. Svou bankou stanovené administrativní a manipulační poplatky hradí účastník.

(8) Účastník bere na vědomí, že platí členský poplatek. Poplatek v plném rozsahu je možné použít ve hře. Provozovatel stanoví minimální poplatky, a to:

£ 5.00; € 7.00; $ 8.00; HUF 2000; CZK 170.00; PLN 27.00; ₹ 470.00

Účastník se umí připojit do hry, dokud má dostatečný kredit na kontě. Své konto si umí leckdy navýšit a může pokračovat ve hře. O možnostech dobíjení účastník najde informace na stránce lottoingroup.com pod položkou informace o platbách. Účastník bere na vědomí, že se mohou vyskytnout, u jednotlivých platebních metodách, jiné náklady. Tyto náklady nelze přičítat provozovateli.

Účastník prohlašuje, že je seznámen s pravidly pro platby, a souhlasí s pravidly. Je obeznámen s platebními metodami, a zná případné náklady.

(5) Ukončení účasti

Členství je platné 90 dní po poslední úhrady členského poplatku, pak bude pozastaveno a nakonec se zruší. Členství může být ukončeno i dobrovolně, účastník se musí odregistrovat.
Please cancel my account

(6) Vrácení poplatku za pozice. Účastník bere na vědomí, že na základě těchto smluvních podmínek - s výjimkou některých speciálních případů - cena vstupu do skupiny, a některé další výdaje - včetně výher - provozovatel nevrátí.

V případě dotazů ohledně úhrady nebo zapojení se do skupiny účastník se může obrátit na provozovatele.

7. Loterie, podání tiketů

(1) LOTTOINGROUP.COM poskytuje příležitost pro skupinovou loterijní hru, vytvoří skupiny, koordinuje jejich účast na mezinárodních loteriích. Jako provozovatel organizuje skupiny, zajistí prostor na přihlášení do skupin,, podá tikety, a zajistí vyplacení výher. O vyplacení výher provozovatel informuje účastníka e-mailem.

Losování provede organizátor loterie. Účast v loterii je v souladu s podmínkami organizátorů loterii, které musí účastník samostatně prostudovat a souhlasit s těmi.

(2) Pro vstup do skupin a na vyplacení výher účastník musí mít aktivní uživatelský účet, a je potřebný i souhlas s podmínkami Pru.

(3) Pravidla vstupu do skupin. V případě, že účastník si přeje se stát členem některé skupiny, musí si vybrat tu skupinu na stránce Lottoingroup.com, a musí požádat o vstup. V následujícím kroku strhneme z účtu poplatek za vstup. Účastník se neumí vstoupit do skupiny pokud nemá dostatečný kredit na kontě. Po dobíjení kreditu samozřejmě se umí přidat do skupiny.

(4) Skupiny se zúčastní v loterii v závislosti od účastníků ve skupině a obsazených pozic. Skupiny, které nedosáhnou požadovaný počet účastníků se nezúčastní v loterii.

(5) Termín podání tiketů je individuální pro každou skupinu, a Provozovatel ho zveřejňuje. Závisí od tiketů ve skupině a od doby jejich podání. Po lhůtě přeplněné skupiny se zúčastní v příštím losování.

(6) Účastník oprávněn Provozovatele, aby ho na základě Pru zastupoval v podání tiketů.

6. Výhra a její rozdělení

Získaná výhra na stránce LOTTOINGROUP.COM v celém rozsahu - 100 procent - bude rozdělen mezi členy ve skupině.

Po loterii, zorganizované národní loterijní společností, účastník ve skupině se umí podívat na tikety a na výherní čísla.

Výhra bude rozdělena mezi členy rovnoměrně.

 

7. Právo na výhru, identifikace výherce a vyplácení výhry

(1) Všechny výhry budou vypláceny na základě podmínek organizátorů jednotlivých loterií a podle jejich termínů. Výhra až pak bude připsána na účet Social Lottery Ltd.

Provozovatel - i když udělá vše za bezproblémové fungování- nenese žádnou odpovědnost za nepodané tikety, taktéž připíše výhru členem vítězné skupiny na jejich virtuální účet.

(2) Získanou výhru na stránce LOTTOINGROUP.COM po požadavku a po získání minimální výherní částky stanovené provozovatelem, provozovatel po odečtení administrativních poplatků, účastníkovi převede na jeho reálný účet.

Minimální požadovaná výhra na vyplácení: $ 25, 15 GBP; 20 EUR; 5.000 HUF; 425 CZK; 65 PLN; 1125 INR

(3) Potenciální daňový závazek vyplývající z výhry nese účastník. Provozovatel neodpovídá za daňové povinnosti účastníků, ale na požádání vystaví potvrzení.

Pokud účastník nežádá o vyplacení výhry, může používat výhru na další hry.

(4) Provozovatel připíše výhru členem vítězné skupiny. Připsání probíhá automaticky na virtuální účet účastníka. Výjimku tvoří výhry, které provozovatel opožděně dostane na svůj účet od organizátorů loterií.

Výhry budou připsány pokud provozovatel obdrží od organizátorů na svůj účet. Následně připíše provozovatel účastníkovi na účet.

Vyplácení výher nad nějakou částkou neprobíhají hned, nebo ne v celkové výši jsou propláceny provozovatel stanoví maximální částku na rozdělení mezi členy skupiny.

 

EuroMillions

automaticky: do 499 Kč okamžitě.

udržena / manuální převod: nad 500 eur v závislosti od organizátorů loterii bude výhra připsána

Datum platby: po losování následující týdny

MegaMillions a Powerball

automaticky: do 599 USD okamžitě.

udržena / manuální převod: nad 600 USD, v závislosti od organizátorů loterii bude výhra připsána

Datum platby: po losování následující týdny. V celkové částce nebo jako 29-30 ro4ný příspěvek

více podrobností popis hry.

Maďarské loterie

automaticky: do 199.999 HUF okamžitě.

udržena / manuální převod: nad 200.000 HUF v závislosti od organizátorů loterii bude výhra připsána

Datum platby: po losování následující týdny.

8. Seznam výher

Provozovatel vede seznam o výherních losech. O výherních čísel účastníci budou informováni prostřednictvím svého osobního účtu, výherci prostřednictvím tohoto účtu mohou kontaktovat provozovatele.

Provozovatel rovněž zveřejní výherní čísla a výhru, která se vztahuje na jednu pozici.

 

9. Možnosti se systémem

(1) Provozovatel umožňuje účastníkovi volbu jazyka. Ú4astník se může rozhodnout v jakém jazyce chce zobrazit stránku lottoingroup.com. Jazyk si můžete vybrat libovolně, ale možná že Vám systém nabízí nějaký výchozí jazyk. (Např. Na základě prohlížeče).

Jazyk pro komunikaci určí účastník, který může si může kdykoliv změnit. Je však možné, že provozovatel nemůže komunikovat ve zvoleném jazyce, v takovém případě angličtina je výchozí jazyk pro komunikaci.

(2) V on-line hře účastník získává informace pomocí programu se zadáním svého přihlašovacího jména a hesla, napojí se se svým počítačem na server přes internet. Na základě získaných informací účastník pomocí internetu:

a. / Může požádat o obecné informace o účasti ve hře

b. / Může vstoupit do skupiny (ín).

c. / Může vytvářet vlastní skupiny.

d. / Může se informovat o výhrách, o obecné statistické údaje

e. / Sledovat svá čísla v loterii, skupiny

(3) Provozovatel se snaží publikovat skutečné informace, ale nemůže zaručit, že obsah stránky je autenticky, aktuální, úplný a pravdivý.

Pořadatel si vyhrazuje, že může měnit celý obsah nebo jejich část na této stránce bez předchozího upozornění účastníků.

Účastník prohlašuje, že obsah stránky nebo jejich část, se využívá na vlastní odpovědnost.

(4) Za účelem lepší informovanosti o různých událostí, provozovatel poskytuje zprávy o loterijních hrách, o skupinách s těmi souvisejících událostí. Zprávy jsou zveřejněny na webové stránce a účastník je informován i prostřednictví e-mailu.

Jednorázové e-maily jsou většinou:

Potvrzení registrace

Připomenutí hesla.

Úprava údajů - změna e-mailové adresy

Účastník souhlasí, že provozovatel mu bude posílat notifikační zprávy v následujících tématech.

Vstup do skupiny / změny ve skupině.

Výhry

Převody

Vklady

Aktuální zprávy a informace

Další novinky a informace

Provozovatel za poskytování informací neúčtuje poplatky.

(5) Účastník souhlasí s marketingovými nabídkami na stránce nebo na svoji emailovou adresu. Na základě vlastní vůli je může využívat.

(6) Provozovatel na stránce může zveřejnit webové linky třetí strany, na které vůbec nemá vliv, není zodpovědný za ty stránky. Účastník nemůže mít žádné očekávání vůči provozovateli ohledně používání těchto stránek.

(7) Provozovatel umožní účastníkovi používat stránky lottoingroup.com a její podstránky za podmínek:

Link / odkaz zveřejní pouze na vlastní stránce

Nezveřejní link / odkaz na stránky, které mají kontroverzní odkaz, porušuje zákon nebo je v rozporu s dobrým vkusem

Nekopíruje stránku, pouze vytvoří na ni odkaz

Netvrdí nepravdivé údaje o stránce

Netvrdí nepravdivé souvislosti se stránkou

Pořadatel si vyhrazuje právo, že se rozhodne o těch podmínkách podle vlastního uvážení.

10. Identifikace účastníka a jeho vstup do systému

Účastník se vstoupí do existující skupiny po přihlášení s uživatelským jménem a heslem.

11. Podání čísla na los

Účastník si nemůže vytvořit vlastní skupiny s vlastními čísly. Provozovatel je vytváří a prezentuje automaticky na stránce lottoingroup.com

12. Bezpečnostní pravidla

Provozovatel důvěrně se zachází s osobními údaji účastníka. Toto rozhodnutí může být zrušen pouze na základě platných právních předpisů, nebo v případě porušení pravidel ze strany účastníka.

Každý člen si zvolí své přihlašovací jméno ao provozovatele dostane tajné heslo, které si může změnit. Účastník odpovídá za utajení svého hesla.

Každý rozhovor / komunikace bude u provozovatele zaznamenán

Provozovatel je povinen uchovat tikety, osvědčení po dobu 6 měsíců.

13. Ochrana osobních údajů

Účastník souhlasí se zpracováváním osobních údajů na stránce lottoingroup.com a její podstránkami, které provozovatel může využívat na základě výše uvedených podmínek.

Stránka Lttoingroup.com a podstránky jsou chráněny autorským právem.

V důsledku toho obsah stránky nebo jejich část, případně design stránky není možné přenést bez písemného povolení / souhlasů od držitelů autorských práv.

14. Záruka / Záruka

(1) Účastník bere na vědomí, že na celý obsah nebo na některé části stránky lottoingroup.com a podstránky platí následující pravidla. že lottoingroup.com a podstránky, celkový obsah platí následující pravidla. Je možné, že - konkrétně pro jednotlivé země - zadržení určitě záruky není povoleno, v takových případech níže uvedená pravidla nejsou platné. Tato pravidla určují závazné předpisy.

(2) Provozovatel se zříká jakékoli záruky týkající se webu. Tato webová stránka a podřízené weby mohou být použity v takovém stavu, co prožívá účastník při návštěvě na stránce.

(3) Provozovatel udělá vše za bezproblémové fungování stránky. Účastník bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost na nefunkčnost stránky, včetně občasné a pravidelné údržby, rozvoje, případně jiné důvody, například výpadek internetového připojení, zatížení serveru, slabé připojení, atd.

Provozovatel prohlašuje, že s celou bytostí se snaží aby výše uvedené problémy se nevyskytly, a stránka mohla fungovat bez problémů.

(4) Účastník bere na vědomí, že provozovatel není zodpovědný za nepodání, ztracení tiketů, zakoupení tiketů na čas z důvodu selhání / poruchy ze strany partnerů z lidského zanedbání. Představují vis major události.

Provozovatel při vyskytnutí události vyšší moci má právo na uzavření dané skupiny, ú4astníkovi vrátí kredit na konto za vstup do skupiny. V případě více pozici provozovatel vrátí kredit za každou zakoupenou pozici.

(5) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah, informace, inzerce zveřejněné třetí stranou. Zároveň se snaží, aby obsah, reklamy na této stránce by byly autentické.

(6) Na stránce uvedeny výsledky loterií, s loterií související informace pocházejí od organizátorů těch her. Provozovatel nenese zodpovědnost za ty informace a údaje.

Účastník najde relevantní údaje, přesná pravidla na oficiální stránce organizátora dané loterii. Provozovatel nemůže zaručit za realizaci losů přijímání odevzdaných tiketů ze strany organizátorů.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za činnosti organizátorů. Účastník na základě Pru v plném rozsahu vzdává všechny nároky které jsou v souladu se vztahem mezi provozovatele a organizátory / partnery, v případě jeho nedostatek.

(7) Lottoingroup.com není organizátorem hazardních her, neprovádí slosování, neposkytuje prostor na to, pouze zprostředkuje uzavření smluv mezi jednotlivými členy herní komunity. V případě nejasnosti / hádky ohledně podání tiketů, losování atd, nemá nárok oproti provozovateli na kompenzaci za škody.

Provozovatel v případě nejasnosti / hádky v jednotlivých případech v zájmu skupiny po předchozí dohodě se může obrátit na organizátora. Provozovatel si vyhrazuje právo na sledování procesu řešení sporů.

(8) Provozovatel zaručuje správné organizování obchodní činnosti. Provozovatel je odpovědný za jakoukoli škodu, kterou způsobil on sám, případně zákonný zástupce nebo zaměstnanec. Odpovědnost je omezena na prime škody, navíc Provozovatel není odpovědný za škodlivé události, nepřímé nebo následné škody. Následně nezodpovídá za nepřímé nebo následné škody. Odpovědnost nemění ani v případě poškození zdraví, které provozovatel / zákonný zástupce způsobil z nedbalosti odmítnutím povinností.

(9) Provozovatel nenese odpovědnost za zpožděné nebo chybějící transakce, které způsobila chyba v počítačovém / serverem systému, následně není zodpovědný za vyskytnuvší chyby při transakcí, za počítačové a komunikační chyby. Nenese zodpovědnost ani za to, že daná skupiny se pozdě zapojí do hry, a čísla nemohou být spuštěny v loterii.

Do hry budou spuštěny tikety predschválené provozovatelem, v případě výhry každý člen dostane svou část.

15. Odpovědnost a záruka

Provozovatel, partneři v provozování, zástupci, společníci, přispěvatelé, zaměstnanci, podnikatelé, subdodavatelé nemohou nést žádnou peněžní, morální odpovědnost. Neodpovídají ani za různé ztráty a chyby.

Výše uvedené osoby neberou odpovědnost za žádných okolností, až do částky, dokud ú4astník platí za vstup do dané skupiny (do 3 měsíců) nebo do výše 80 EUR. Pokud v zemi účastníka to stanovuje zákon jinak, zákon je autoritativní.

Účastník na základě Pru souhlasí s faktem, že osoby uvedené v bodě 15 jsou chráněny před nároky případné škody, náhradou za škodu, jakoukoli odpovědností a povinností, jakož i od věcných výdajů, které vyplývají z hádky / nejasností mezi účastníkem a organizátorů, nebo z používání stránky lottoingroup.com, případně porušení Pru.

Provozovatel i účastník prohlašuje, všechny případně spory řeší v míru a bez právní cestou.

Pořadatel odmítá odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo poškození účastníka, která byla způsobena třetí stranou, tzv. via major události, nezávisle od provozovatele. Provozovatel nebere zodpovědnost za překlep, za případné chyby v programu.

16. Zodpovědný herní koncept

(1) Skupinová loterijní hra není hazardní hra, ale má něco společného se hazardními hrami, protože skupiny se zúčastní v různých loteriích.

Provozovatel dá přednost odpovědnému hernímu konceptu, ve kterém doporučuje:

- Nastavit limity!

- Loterie není zdroj příjmů!

(2) Dnešní době závislost na hazardních hrách je problémem, ovlivňuje život mnohým. Pokud se účastník cítí, že není schopen odpovědně rozhodovat, doporučujeme navštívit následující stránku:

http://lottoingroup.com/Responsible_Gambling

17. Ukončení právního vztahu, převod práv

(1) Tyto podmínky jsou platné až do tehdy, dokud účastník nebo Provozovatel jejich nezruší. Ze strany účastníka se zruší s odregistráciou ze stránky. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení účastnického profilu leckdy. O důvodech zrušení účastníka informuje, ao kreditu na účastnickém kontě se dohodnou.

Provozovatel nenese zodpovědnost za změny v kterékoli části stránky, nebo za zrušení, ani ze strany účastníka, případně třetí stranou.

(2) Jestliže účastník nesouhlasí s těmito podmínkami, se změnami, případně není spokojen s provozem, nebo si chce prostě zrušit svůj profil, může své členství ukončit ihned.

(3) Provozovatel si vyhrazuje právo omezit neaktivní účty, případně je zrušit. Provozovatel neaktivnímu účastníkovi může posílat informace o stavu svého účtu.

(4) Účastník po zrušení členství považuje tento Pru za vázanou - všechny body které stanovují odpovědnost, omezení, ochrana duševního majetku, záruční podmínky, a jiná obecná ustanovení.

(5) Účastník nemůže převést práva a příležitosti na jinou osobu, nemůže přenést svůj uživatelský účet. Pokud chce může pozvat svou rodinu, své přátele, známé. ostatními členy, a to přenést na svůj uživatelský účet. Pokud chcete, můžete pozvat své příbuzné, kamarádů, známých. O doporučení se můžete informovat na následující stránce:

http://lottoingroup.com/promotions

(6) Provozovatel svá práva a oprávnění může převést bez souhlasu účastníků, bez předchozího upozornění. Účastník za převod nedostane žádnou peněžní odměnu, nemá stým nic společného.

18. Ostatní předpisy, postupy, sídliště

(1) Spory / nejasnosti s Pru nebo stránkou lottoingroup.com strany se snaží řešit problémy v míře.

Účastník bere na vědomí, že společnost má sídlo ve Velké Británii, takže i jednání probíhají zde. V případě spory každá smluvní strana nese své náklady.

(2) Na spory ohledně vyplácení jsou platná ustanovení Pru. Účastník umí řešit případné problémy prostřednictvím zákaznického servisu.

(3) Provozovatel prohlašuje, že nemá žádný přínos s výher.

19. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, předělat nebo zrušit stránku bez předchozího odůvodnění. Tento pru, jakož i právní vztah mezi účastníkem a provozovatelem jsou stanovení platnými právními předpisy ve Velké Británii.

Účastník souhlasí s Pru, vzdává všechna práva se zúčastnit v soudním řízení individuálně nebo ve skupině. Jestliže některý bod v Pru se prohlašuje za neplatné, ostatní body zůstávají v platnosti.

Účastník prohlašuje, pokud má zájem uplatnit své právo na podání žaloby, má na to jeden rok, a pak se ten nárok zruší.

Účastník s registraci souhlasí s pru a dodržuje všechny předpisy a ustanovení.

Účastník bere na vědomí, že stránka je v "beta" verzi, provozovatel není zodpovědný za případné chyby.

Provozovatel prohlašuje, že pru je též platnou i na něj a souhlasí s těmi ustanoveními / předpisy. Tato pravidla jsou platná od 31. Července 2014, a jsou platné na losy uskutečněné od toho data. Zároveň dříve stanovená předpisy / pravidla ztratí svou platnost, zruší se.

 

Brighton & Hove, 8. Srpna 2014

Social Lottery Ltd.

Akceptovať a pokračovať

Cookies

Aby bylo snadnější používat naše webové stránky, používáme soubory cookie.
Používáním těchto stránek souhlasíte s požíváním souborů cookie. Zjistěte více nebo změňte nastavení souborů cookie.